O mne

Volám sa Adrián Jankovič, žijem odmalička v Bratislave a Devínskej Novej Vsi. Záujem o mesto prehlbujem štúdiom priestorového plánovania, ktoré sa venuje okrem iného rozvoju miest zo sociálno-ekonomického, územno-technického a prírodno-environmentálneho pohľadu. Vidím v Bratislave a DNV veľa nenaplneného potenciálu, ktorý by sa čestnejším a odbornejším vedením dal naplniť. Keď som videl, ako architekt a aktivista Matúš Vallo dal dokopy tím mnohých odborníkov a napísali spolu knihu Plán Bratislava – návod na lepšie mesto, neváhal som sa pridať, pretože prináša reálne odborné riešenia, nie len prázdne frázy z bilbordov. Pretože primátor potrebuje silnú oporu v mestskom zastupiteľstve, ktoré tvoria poslanci za jednotlivé mestské časti, stal som sa kandidátom Teamu Vallo na poslanca do mestského a miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi. Dajte nám svoj hlas a my vám vrátime lepšie mesto.